இல்லம் / குறிச்சொற்கள் dayx + shipx + seax + UKRx 6